Lịch thi Anh Văn Starters Movers Flyers 2019

Thương lượng
Nội dung
STARTERS – MOVERS – FLYERS 2019

Phí thi : 600 ngàn/1 thí sinh tự do
1/ Ngày thi 17/3/2019 Hạn đăng kí thi 20/1/2019
2/ Ngày thi 7/4/2019 Hạn đăng kí thi 15/2/2019
3/ Ngày thi 20/4/2019 Hạn đăng kí thi 25/2/2019
4/ Ngày thi 4/5/2019 Hạn đăng kí thi 10/3/2019
5/ Ngày thi 19/5/2019 Hạn đăng kí thi 25/3/2019
6/ Ngày thi 2/6/2019 Hạn đăng kí thi 8/4/2019
7/ Ngày thi 22/6/2019 Hạn đăng kí thi 25/4/2019
8/ Ngày thi 14/7/2019 Hạn đăng kí thi 13/5/2019
9/ Ngày thi 18/8/2019 Hạn đăng kí thi 17/6/2019
10/ Ngày thi 8/9/2019 Hạn đăng kí thi 10/7/2019
ĐĂNG KÍ HỌC VÀ ĐĂNG KÍ THI:
www.luyenthianhvanabc.com
ĐỊA CHỈ 1: 72/1b Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 2: 166/27 HT 27,P. HIỆP THÀNH, QUẬN 12, Tp. Hồ Chí Minh
Có bán giáo trình ôn luyện thi bằng Starters Movers Flyers
Sách Starters giá 60 ngàn
Sách Movers giá 60 ngàn
Sach Flyers giá 60 ngàn
Chi tiết liên hệ: 0938885092
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhthi starters movers flyers

{{----}}