Học cấp tốc chỉ huy nổ mìn, thủ kho mìn, thợ mìn

Thương lượng
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG
Hotline: 0978 588 985 (Mrs Thủy)
THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ, TAY NGHỀ CHỈ HUY NỔ MÌN, THỢ MÌN, THỢ VẬN CHUYỂN VÀ THỦ KHO MÌN
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA KHOÁ HỌC:
2.1. Lý thuyết nổ mìn (7 ngày = 14 buổi):Những khái niệm cơ bản tr 8 ngày)
Thực hành tay nghề cơ bản và đi thực tế (Thực hành nổ mìn điện ngoài trời, Thực hành nổ mìn bằng dây nổ ngoài trời, Thực hành nổ kết hợp phương tiện nổ mìn điện với dây nổ, Thực hành nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện ,Thực hành nổ kết hợp phương tiện nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện với dây nổ, Thực hành xử lý mìn câm)
2.3. Viết bản thu hoạch và nộp lại cho giáo viên (2 ngày).
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhhọc cấp tốc chỉ huy nổ mìn -0978588985

{{----}}