Phần mềm quản lý tiến độ dự án

10.000.000
Nội dung
Hệ thống cảnh báo công việc cần duyệt, cấp dưới và công việc của quản lý thông qua màn hình dashboard
Hệ thống cảnh báo bằng email các khoản phải thực hiện, tiến độ của group, chi nhánh và cá nhân
phần mềm quản lý tiến độ dự án

Khai báo user cho người sử dụng đăng nhập phần mềm quản lý tiến độ dự án công việc
Phân hệ quản trị hệ thống phần mềm quản lý tiến độ dự án
Quản lý tác vụ của người dùng trên hệ thống
Cập nhật thông tin người dùng
Phân quyền chi tiết người dùng
Thiết lập các thông tin ban đầu trên hệ thống
Phân hệ quản lý khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng với doanh nghiệp
Quản lý thông liên người liên hệ
Quản lý các lịch làm việc, công việc liên quan tới khách hàng
Hỗ trợ import, export dữ liệu nhanh chóng trên phần mềm
Hỗ trợ cơ chế tìm kiếm khách hàng thông minh
......xem tiep....http://sthink.com.vn/phan-mem-quan-ly-tien-do-du-an.html
Thông tin người dùng

TagsPC, laptopLaptop

{{----}}