Phần mềm quản lý doanh nghiệp Moola-Pro

Thương lượng
Nội dung
Phần mềm Moola Pro với nhiều tính năng để tạo nên một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp và trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ:

- BÁN HÀNG
- ĐẶT HÀNG
- QUẢN LÝ KHO
- CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ
- QUẢN LÝ TÀI SẢN
- CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- QUẢN LÝ DỊCH VỤ
- MARKETING
- TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
- NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
- PHÂN QUYỀN

Moola đã triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. Moola hy vọng sẽ được chung tay góp phần giúp mọi người quản lý tốt doanh nghiệp mình hơn.
Thông tin người dùng

TagsPC, laptopDịch vụ

{{----}}