Phần mềm chuyên cho studio và bridal

Thương lượng
Nội dung
- Quản lý tài sản cố định, tính khấu hao, gán tài sản cho nhân viên
- Quản lý, lưu trữ thông tin nhân viên
- Quản lý chấm công, tiền lương tiền thưởng, lịch làm việc của từng nhân viên theo từng phòng ban
- Kiểm soát công nợ khách hàng, tránh những thất thoát doanh thu do chủ quan.
- Phân công công việc, lịch làm việc của từng nhân viên, dễ dàng nắm bắt được công việc cũng như tiến độ làm việc của nhân viên. Tránh giao trùng việc, dễ dàng tổng kết công việc của từng người
- Quản lý đơn bán hàng, đơn cho thuê, cùng các đơn làm dịch vụ 1 cách chi tiết
- Quản lý sản phẩm bán, hoặc khách trả hàng dễ dàng trên hóa đơn
- Quản lý đồ cho thuê đơn giản, theo dõi được lịch thuê đồ, lịch trả đồ của khách dễ dàng
- Quản lý thông tin khách hàng, hóa đơn của từng khách, cũng như nợ phải trả được thể hiện rõ ràng trong thông tin khách hàng
- Phân quyền rõ ràng cho từng bộ phận, phòng ban
- Báo cáo doanh thu, lợi nhuận dễ dàng cho chủ kinh doanh kiểm soát dòng tiền vào ra
Thông tin người dùng

TagsPC, laptopDịch vụ

{{----}}