Sản xuất sổ tay planner, sổ tay lanner thường được gọi.

Thương lượng
Nội dung
Sản xuất sổ tay planner, sổ tay lanner thường được gọi.
Có những lúc muốn thực hiện một ý định, đưa ra ý tưởng hay lập một kế hoạch, nhìn vào cuốn sổ tay hay tờ giấy, chưa biết bắt đầu từ công việc gì..
Rồi những ứng dụng internet, youtobe...
Quá nhiều vấn đề chiếm thời gian, ảnh hưởng tới sự tập trung, ảnh hưởng đến thời gian của chúng ta, với tốc độ suy nghĩ nhanh của não, những hướng biện minh cho sự thụ động, lười biếng là thường xuyên, không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn có thời gian để ngồi suy tư hay đưa ra một hướng nghĩ sáng tạo và tạo ra một kế hoạch
Và điều cản trở sự thành công của chúng ta đó là những nguyên nhân chiếm thời gian nhảm nhí mà chúng ta thường dễ bị cám dỗ nhưng lại dễ tự biện hộ cho mình
Điều này đã được Jordan Belfort với The Wolf off Wall Street phân tích.
Việc hạn chế, cô lập với internet giúp cho quỹ thời gian của chúng ta
Lập kế hoạch bằng cuốn sổ tay, với việc viết ra, vẽ ra điều mình muốn
Có loại sổ tay để lên kế hoạch tên Craft Planner.
Thông tin người dùng

TagsKhácVăn phòng phẩm

{{----}}