Sách hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp

255.000
Nội dung
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp
Phần thứ hai. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Luật Thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Quy định về đầu tư vốn nhà nước và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Phần thứ năm. Công tác chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra và quy trình kiểm toán doanh nghiệp
Phần thứ sáu. Chính sách tín dụng và hỗ trợ, ưu đãi, phát triển doanh nghiệp
Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28 cm, giá phát hành 395,000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý II/2019.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi Chi tiết liên hệ:0913.753.769

Hoặc 0966.123.724

Website:http://sachkinhtetaichinh.com
Thông tin người dùng

TagsKhácVăn phòng phẩm

{{----}}