Sập ngựa gỗ hai tấm gỗ quý hiếm

40.000.000
Nội dung
Chiếu ngựa hai tấm gỗ quý nhóm 1A
Gỗ ngô tùng ( Du sam núi đá vôi)
Kích thước 167-320-21
Giá thanh lý của xưởng bên em: 40tr
Liên hệ: Dũng – 0931787818
https://www.youtube.com/watch?v=1-0mHuBpU08
https://www.dogoviet.org
Thông tin người dùng

TagsKhácThanh lý, giảm giásap ngua do go noi that chieu ngua

{{----}}