Van điều khiển AMCA

100.000
Nội dung
Van điều khiển AMCA được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và xây dựng đường, máy móc hạng nặng phải được vận hành với độ chính xác cao trong mọi loại thời tiết. Các đối tượng dễ bị tổn thương có rất nhiều trên và xung quanh các vị trí xây dựng, chẳng hạn như các tòa nhà xung quanh, cơ sở hạ tầng và bất kỳ thiết bị xây dựng hạng nặng nào được điều khiển xung quanh - không đề cập đến chính các công nhân. Do đó hoàn toàn an toàn, bảo mật và độ chính xác được yêu cầu. Trong khi đó, cát, bụi và các hạt xây dựng tạo ra một cuộc tấn công bền vững vào các thiết bị thủy lực được sử dụng. Vì lý do này, van điều khiển thủy lực tỷ lệ của AMCA được sử dụng trên quy mô lớn trong ngành xây dựng. Sản phẩm của chúng tôi là trái tim vững chắc của máy khoan ngang và dọc, cần cẩu, máy xúc, xe chở nhựa và các thiết bị hạng nặng khác.
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhVAN BƠMXI LANH