Tổng hợp các mẫu bảo tháp, mộ tháp để hài cốt, mộ đá hình tháp đẹp

10.000.000
Nội dung
Bảo tháp đẹp là nơi để thờ cúng Đức Phật và các vị đại đệ tử của ngài. Đây cũng là nơi đặt xá lợi của những vị cao tăng hay an táng những môn đồ và những người có duyên với nhà Phật
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinh

{{----}}