Thiết bị khí nén, xy lanh, van tiết lưu, con trượt

150.000
Nội dung
CÔNG TY TNHH NIBETEK, chúng tôi chuyên:
+ Phân phối Thiết bị khí nén công nghiệp tự động.
+ Tư vấn đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố, sữa chữa và bảo hành hệ thống khí nén.
Các sản phẩm chúng tôi cung cấp:
+ SMC – Japan:
- Van tiết lưu:
AS1201F-M3-04, AS1201F-M5-04, AS2201F-M5-06, AS2201F-01-06S, AS2201F-01-08S, AS3201F-02-06S, AS3201F-02-08S, AS3201F-02-10S, AS3201F-03-10S, AS3201F-03-08S….
- Xylanh:
CQ2, CJ2, CM2, CA2, CS2, MXS, MXH, MXQ, MHZ, MHL, MHK, …
- Van:
SY3000, SY5000, SY7000, SY9000, SYJ3000, SYJ5000, SYJ7000, VP300, VP500, VP700, SY100, V100, VQ100, S0700, VT301, VT315, VS3115, VS3110, VS3135, VS3145, VT307, VT317, VT325, VZ200, VZ400, SZ3000, VQ4000, VQ5000, S070, SX3000, SX5000, SX7000, VQZ1000, VQZ2000, VQZ3000, VZS2000, VZS3000, VFS1000, VFR2000, VFR3000, VFR4000, VFR5000, VFR6000, VM1000, VM100, VM200, VM400, VPA3145, VPA3165, VPA3185, VGA32, VPA300, VPA700, VTA301, VZA200, VZA400, VFM300, VFM200
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhThiết bị khí nén xy lanh van tiết lưu

{{----}}