Thép hộp vuông 20x 20

Thương lượng
Nội dung
30x30
40x40
50x50
60x60
75x75
80x80
90x90
100 x 100 x 4ly , 6ly, 8ly, 10ly x 6m
125 x 125 x 4ly , 6ly, 8ly, 10ly x 6m
150 x 150 x 4ly , 6ly, 8ly, 10ly x 6m
200 x 200 x 6ly, 8ly, 10ly x 6m
250x250
300x300
Thép hộp chữ nhật
75x150 x3ly
75x150 x 3.2ly
125 x75 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150 x75 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150 x100 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
75x125 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
200 x100x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
200x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
250x150x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

300x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
300x200 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
300x250 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
350x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
350x200 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

CÔNG TY TNHH THÉP FUTURE MST
DC/ 72/1 Đường Nguyễn Trãi, KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, Tx Dĩ An, Bình Dương 72/1 Đường Nguyễn Trãi, KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, Tx Dĩ An, Bình Dương
Phòng kinh doanh: 0917 998 308 - 0937 636 055
ZALO: 0917 998 308
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhThép hộp vuông 20x 20

{{----}}