Thép hình U,u140, u150, u180,u200, u250, u300, u380,u140

Thương lượng
Nội dung
Thép hình U 100*46*4.3*6000mm,
Thép hình U 100*39*3 x 6000mm,
Thép hình U120*48*4 x 6000mm,
Thép hình U 120*50*6m,
Thép hình U 120*56*6m,
Thép hình U140*58*6m,
Thép hình U140*52*4.8 x 6000mm,
Thép hình U160*60*5*6m,
Thép hình U160*56*5.2*12m,
Thép hình U 150*75*5.5*6m,
Thép hình U 150*75*6,5*12m,
Thép hình U 150*75*6,5*12m,
Thép hình U 180*64*5.3*12m,
Thép hình U 200*73*8.5 x 6000mm,
Thép hình U 200*75*8.5*12m,
Thép hình U200*80*7.5*12m,
Thép hình U 250*76*6.5 x 6000mm,
Thép hình U 250*90*9*13*12m,
Thép hình U 300*82*7*12m,
Thép hình U 300*90*9*12m,
Thép hình U 380*100*10.5*16*12m
U400 x100 x10.5x12m
Đường kính (O.D): Ø 21, Ø 27, Ø 34, Ø 42, Ø 49, Ø 60,Ø 76, Ø 90, Ø 114, Ø 141, Ø 168, Ø 219, Ø 273, Ø 325, Ø 355, Ø 406, Ø 457, Ø508, Ø 556, Ø 610
Danh nghĩa: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65,DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500,DN600
Liên hệ để nhận báo giá nhanh:
Mr chung: 0917 998 308
Email: kinhdoanh.mst@gmail.com
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhthép hình Uu140 u150

{{----}}