PoPoDoo Smart English hỗ trợ Thành lập Trung tâm Anh ngữ

300.000.000
Nội dung
Hiện nay, Chúng tôi đang triển khai Dự Án " Nhượng quyền thương hiệu xây dựng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế cao cấp PoPoDoo Smart English" cho tất cả các cá nhân, tổ chức,... trên toàn quốc.
Quyền lợi khi trở thành đối tác kinh doanh nhượng quyền của PoPoDoo Smart English:
- Được quyền kinh doanh thương hiệu PoPoDoo Smart English
- Được quyền sử dụng phần mềm chuyên biệt độc quyền dành riêng trong hệ thống giảng dạy của PoPoDoo Smart English
- Được cung cấp giáo trình, sách bút chấm đọc độc quyền do hệ thống PoPoDoo Smart English cung cấp.
- Quyền được chuyển giao phương thức kinh doanh: hỗ trợ đơn vị hợp tác tất cả các vấn đề liên quan để thành lập và hoạt động: các vấn đề về thủ tục pháp lý, vấn đề marketing, ....
- Được hỗ trợ chi tiết cách thức triển khai thành lập một trung tâm tiếng anh, cách thức quản lý chi phí, nhân sự, kinh nghiệm tổ chức các buổi demo, tổ chức sự kiện,.....
- Được hỗ trợ tuyển dụng nhân sự các vị trí về giáo viên, nhân viên, đào tạo nhân sự .
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhnhượng quyền mở trung tâm popodoo

{{----}}