Máy laser tự động 2 đầu, máy cắt vải laser 1610.

Thương lượng
Nội dung
Máy laser tự động 2 đầu, Máy cắt vải laser 1610.
Máy laser 1610 là khổ máy chuyên dụng cắt vải, gia công trên phi kim loại, cắt khắc mica, thiệp, cắt da, đa dạng trong các ngành may mặc, gia công quảng cáo...
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhMáy laser tự động 2 đầu Máy cắt vải laser 1610.

{{----}}