Mẫu thiết kế lịch để bàn 2019

Thương lượng
Nội dung
Mẫu thiết kế lịch để bàn độc quyền 2019
Các sản phẩm lịch để bàn độc quyền được chia thành 2 loại : Lịch chừa để ép kim và lịch không chừa Ép kim .
Lịch chừa để ép kim thường được chừa 1 khoảng trống để Ép kim (Ép nhũ), mẫu thiết kế này gồm :
Kích thước thành phẩm của lịch là 12 x 22 cm ( +4 cm ở dưới là vừa khổ đế lịch 16 x 22 cm) .
File được thiết kế chuẩn in, màu sắt chuẩn và in dễ dàng .
File thiết kế chưa được C 7,500,000đ, File được chuyển qua Email, lưu trên Server tối đa 3 ngày .
Để xem giá thiết kế lịch để bàn độc quyền vui lòng Click vào đây để xem ==> Thiết kế lịch để bàn
Để xem giá in lịch để bàn vui lòng Click vào đây để xem ==> Giá lịch để bàn
Để download toàn bộ hình ảnh ở dưới, bạn Click vào đây để load về :
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1eRiN4O-4mWQmXAJCFpfMdLTdIh9dPBC8
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhin lịch bàn in lịch để bàn in lịch bàn 2019

{{----}}