Encoder Lika

Thương lượng
Nội dung
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối sản phẩm Encoder Lika

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Encoder Lika hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Encoder Lika luôn đáp ứng nhu cầu máy tự động hóa cho nhà máy.

Encoder Lika

Encoder Lika

Encoder Lika


Series: I28,I40,I41,I58,I58S,I58C,I58A,I58V,I65,IT65,I105,ICS,CK46,C50,C58,C59, C60,C58A,C58R,CK58,CK59,CK60,C70,C80,C81

Available models from LIKA:

C080-Y-1000ZNF222/S391
C080-Y-1000ZNF222/S391 with 3M cables and connectors
C50-H-100ZCU410K
C50-H-100ZCU410K
C50-H-1024-ZCU410PL6
C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167
C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167
C50-H-1024ZCU410L5
C50-H-1024ZCU410PL5
C50-H-1024ZCU48
C50-H-1024ZCU48
C50-H-1024ZCU48P
C50-H-1024ZCU48PL5
C50-H-1024ZCU48PT
C50-H-500ZCU410K
C50-H-600ZCU410
C50-H1024ZCU410L2
C50-H1204ZCU410PT
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhEncoder Lika

{{----}}