Cung cấp bã nành Agrentina số lượng lớn

Thương lượng
Nội dung
Chúng tôi chuyên nhập các mặt hàng nguyên liệu thức ăn gia súc

Bã nành Agrentina chỉ tiêu như sau:

Protein: 46.19pct

Moisture: 10.64pct

Fibre: 3.5pct

Sand/Silica: 0.19 pct

Aflatoxin:
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinh

{{----}}