Cảm biến áp suất, điểm sương Vaisala

10.000
Nội dung
Sản phẩm của Vaisala được sử dụng để kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương, áp suất,...


+ HMT330 series: HMT331, HMT333, HMT334, HMT335, HMT337, HMT338.
+ HMT360 series: HMP361, HMP363, HMP364, HMP365, HMP367, HMP368
+ HMT310 series: HMT313, HMT317, HMT314, HMT315, HMT311
+ HMT120/HMT130
+ HMW90 series: TMW92, TMW93, TMW90, HMW92, HMW92D, HMW93, HMW93D, HMW90, HMW95, HMW95D
+ HMD60/70 series: HMD60U, HMD60Y, HMD60T, HMD70U, HMD70Y, HMD70T
+ HMDW110 Series: HMW110, HMW112, HMD110, HMD112, HMS110, HMS112
+ HMS110 series: HMS110, HMS112
+ HMDW80 series: HMW82/83, HMD82/83, TMD82/83, HMW88/89D, HMS82/83, TMW82/83, HMD82/83D
+ HMS80 series: HMS82, HMS83
+ HMM100
+ HMP60
+ HMP110
+ HM70: MI70 indicator, Probe HMP75, HMP76, HMP77
+ HM40 series: HM41, HM42, HM45, HM46, SHM40: HM40 indicator, Probe HMP40S, HMK15
+ HMP155
+ DTR500
+ HMT330MIK
+ HMT300TMK
+ Data Logger series 2000, DL1000-1400, 1016/1416, DL1200, series 4000, DL1700, HMT140
- Thiết bị đo điểm sương:
DMT340 series: DMT341
Thông tin người dùng
  • Nguyễn Thị Hiền
  • 19-07-2018
  • Tầng 2, Nhà số 68, Ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

TagsKhácLinh tinhVaisala Vaisala Vietnam Vaisala viet nam

{{----}}