Bộ Lọc Inoxpa Việt Nam

Thương lượng
Nội dung
Nguyên tắc hoạt động Bộ Lọc Inoxpa Việt Nam
Bộ lọc về cơ bản bao gồm thân bộ lọc có đầu vào và đầu ra cho sản phẩm.
Màn hình được cố định bên trong thân máy. Màn hình giữ lại tất cả các hạt bằng hoặc lớn hơn kích thước của các lần mở màn hình.

Thiết kế và tính năng Bộ Lọc Inoxpa Việt Nam
Có một số cấu hình:
- Vệ sinh màn hình mà không tháo rời bộ lọc:
Bộ lọc góc (82700): đầu vào và đầu ra tạo thành một góc vuông.
Bộ lọc Y (83700): sản phẩm đi vào và để bộ lọc theo cùng một hướng.
- Vệ sinh màn hình tháo rời bộ lọc: Bộ lọc
thẳng (81700): sản phẩm đi vào và để bộ lọc theo cùng một hướng.

Áp suất thấp giảm.
Kết nối chuẩn DIN 11850.
Màn hình có hình tròn (từ Ø 0,5 mm đến 3 mm) hoặc khe dọc (10 x 1 mm).
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhBộ Lọc Inoxpa Việt Nam

{{----}}