Máy bơm chìm hỏa tiễn 3kw, 7.5kw cả nước

100.000
Nội dung
0968868506 máy bơm chìm hỏa tiễn 3kw, 7.5kw cả nước
Hotline kim ngọc 0968.868.506
A. Sản phẩm thông số :
1. Bơm chìm giếng khoan 6" hiệu Pentax - Italy
- Lưu lượng (Q): 4.8 - 66m3/h
- Công suất: 4 - 22kw/220V/380V
- Cột áp (H): 5 - 450m
2. Bơm chìm giếng khoan 4" hiệu Pentax - Italy
- Cột áp (H): 5 -300m
- Lưu lượng (Q) : 1.2 -24m3/h
- Công suất: 1,1 – 7,5kw/220V/380V
* Model:
4ST 24-10, 4ST 24-19, 4ST 24-26, 4ST 24-34, 6ST 84-4, 6ST 48-5, 6ST 70-4, 6ST 70-7, 6ST 70-9
4ST 10-7, 4ST 10-10, 4ST 10-13, 4ST 10-19 , 4ST 10-24, 4ST 10-29, 4ST 14-8, 4ST 14-12, 4ST 24-14,
bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-19: Điện 2.2KW/220V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 125-35m;
Bơm chìm giếng khoan 4ST 10-19: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 125-35m;
bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-12: Điện 2.2KW/220V, lưu lượng 4.8-13.2 m3/h, cột áp 74-12m;
Bơm chìm giếng khoan 4ST 14-12: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 4.8-13.2 m3/h, cột áp 74-12m;
Bơm chìm giếng khoan 4ST 24-10: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 1.2-8.4 m3/h,
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhMáy bơm chìm hỏa tiễn Máy bơm hỏa tiễn Máy bơm chìm nước sạch Pentax

{{----}}