Thép tấm sm570

Thương lượng
Nội dung
Thép tấm cường độ cao sm570 / SM490 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 30mm, 35mm, 50mm, 60mm Hàn Quốc

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đại Phúc Vinh

LIÊN HỆ: 0907 315 999 / 0937 682 789

TÊN HÀNG

6MM X 1500 X 6M

8MM X 1500 X 6M

10MM X 1500 X 6M

12MM X 1500 X 6M

14MM X 1500 X 6M

16MM X 1500 X 6M

18MM X 1500 X 6M

20MM X 1500 X 6M

6MM X 2000 X 12M

8MM X 2000 X 12M

10MM X 2000 X 12M

12MM X 2000 X 12M

14MM X 2000 X 12M

16MM X 2000 X 12M

18MM X 2000 X 12M

20MM X 2000 X 12M

22MM X 2000 X 12M

24MM X 2000 X 12M

25MM X 2000 X 12M

28MM X 2000 X 12M

30MM X 2000 X 12M

32MM X 2000 X 12M

35MM X 2000 X 12M

40MM X 2000 X 12M

45MM X 2000 X 12M

48MM X 2000 X 12M

50MM X 2000 X 12M

60MM X 2000 X 12M

70MM X 2000 X 12M

80MM X 2000 X 12M

90MM X 2000 X 12M

100MM X 2000 X 6M

110MM X 2000 X 6M

120MM X 2000 X 6M

130MM X 2000 X 6M

140MM X 2000 X 6M

150MM X 2000 X 6M

160MM X 2000 X 6M
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm nhà phân phối, đại lýThép tấm sm570

{{----}}