Thép hộp chữ nhật 10x20, 30x90, 40x80, 45x90, 50x100, 60x120

12.000
Nội dung
Thép hộp chữ nhật 10x20 , 30x90 , 40x80 , 45x90 , 50x100 , 60x120 , 70x140


Thép hình chữ nhật (hoặc hình vuông) có kích thước từ 10 x 10 đến 100 x 100, chiều dày từ 0.7 mm đến 4.0 mm SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

STT TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG BÓ TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
1 Hộp 10 x 30 x 0.7 --> 1.4 120 0.42 --> 0.80 (Kg/m)
2 Hộp 12 x 32 x 0.7 --> 2.2 120 0.46 --> 1.34 (Kg/m)
3 Hộp 14 x 14 x 0.7 --> 1.5 196 0.29 --> 0.57 (Kg/m)
4 Hộp 14 x 24 x 0.7 --> 1.5 150 0.40 --> 0.81 (Kg/m)
5 Hộp 15 x 35 x 0.7 --> 1.5 120 0.53 --> 1.09 (Kg/m)
6 Hộp 16 x 16 x 0.7 --> 1.5 144 0.33 --> 0.67 (Kg/m)
7 Hộp 20 x 20 x 0.7 --> 2.0 120 0.42 --> 1.10 (Kg/m)
8 Hộp 20 x 25 x 0.7 --> 2.5 120 0.48 --> 1.53 (Kg/m)
9 Hộp 20 x 30 x 0.7 --> 2.5 100 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
10 Hộp 20 x 40 x 0.7 --> 3.0 70 0.64 --> 2.48 (Kg/m)
11 Hộp 25 x 25 x 0.7 --> 2.5 120 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
12 Hộp 25 x 50 x 1.0 --> 3.0 48 1.14 --> 3.19 (Kg/m)
13 Hộp 30 x 30 x 0.8 --> 2.5 80 0.73 --> 2.12 (Kg/m)
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm nhà phân phối, đại lýThép hộp chữ nhật 10x20 30x90 40x80

{{----}}