Tìm đối tác tư vấn BSC&KPI

Thương lượng
Nội dung
Hệ thống BSC&KPI sẽ giúp Quý Doanh nghiệp:
• Quản lý Chiến lược và Đo lường Hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp.
• Hỗ trợ xây dựng Thẻ điểm cân bằng (Scorecard) Cấp công ty; Cấp khối/ Đơn vị; Cấp phòng ban.
• Hỗ trợ xây dựng các mục tiêu, thiết lập các KPI đo lường từ cấp tập đoàn, công ty, đơn vị đến cá nhân.
• Hệ thống KPI Dashboard, báo cáo quản lý chiến lược, báo cáo tình hình thực hiện KPI
• Gắn kết được hoạt động với các mục tiêu chiến lược của công ty.
• Quản lý công việc của cán bộ công nhân viên
• Đánh giá xếp hạng nhân viên, phòng ban theo hệ thống KPI và kết quả thực hiện các công việc để đo lường hiệu quả hoạt động.
• Gắn kết giữa kết quả hoạt động với chính sách đãi ngộ nhân viên.
• Phát hiện các nhân viên làm việc tốt, các nhân viên Key Person để có chính sách giữ chân người tài.
Với kinh nghiệm tư vấn kpi và lương 3P cho nhiều dự án quy mô lớn. TCI cam kết cung cấp công cụ quản trị và chuyển giao toàn bộ công nghệ giúp quý Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nguồn lực.
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối táctu van kpi kpi hieu qua lam viec

{{----}}