Thiết kế chế tạo các hệ thống tự động tại Hà Nội

Thương lượng
Nội dung
Công ty Microtech nhận thiết kế, chế tạo các hệ thống cấp phôi, hệ thống đóng gói tự động.
Chúng tôi nhận sửa chữa, bảo trì và thiết kế mới các hệ thống tự động tại Hà Nội.
Liên hệ: Mr Phuong- 0915.570.122
Email: damphuong@gmail.com
http://microtechvn.net
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tác

{{----}}