Thép tấm sm490, a572, q345, s355 j2+n 12mm

Thương lượng
Nội dung
QUY CÁCH Thép tấm SM490, A572, Q345, S355 J2+N 12mm,14mm,16mm,20mm,25mm,40mm,50mm, 60mm,80mm, 100mm
LIÊN HỆ: 0907315999
Thép tấm cường độ cao 6MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 8MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 10MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 12MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 14MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 16MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 18MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 20MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 22MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 24MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 25MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 28MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 30MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 32MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 35MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 40MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 45MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 48MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 50MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 60MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 70MM X 2000 X 12M
Thép tấm cường độ cao 80MM X 2000 X 12M
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthép tấm s355 j2+n Thép tấm sm490 Thép tấm a572

{{----}}