Thép ống đúc phi 355, phi 457 ống thép đúc phi 355

12.300
Nội dung
thép ống đúc phi 355,phi 457.ống thép đúc phi 355,phi 457.
ỐNG THÉP PHI 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 51 x (4.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 60 x (4.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 76 x (4.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 89 x (4.5~19.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 108 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 114 x (4.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 159 x (6.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 168 x (7.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 219 x (7.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 273 x (7.0~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x (8.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 406 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ngoài ra còn cung cấp :
- Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ố
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthép ống đúc phi 355phi 457.ống thép đúc phi 355phi 457. ỐNG THÉP PHI 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 51 x (4.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 60 x (4.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 76 x (4.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 89 x (4.5~19.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 108 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 114 x (4.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 159 x (6.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 168 x (7.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 219 x (7.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 273 x (7.0~20.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 325 x (8.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐNG THÉP PHI 406 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm) Ngoài ra còn cung cấp : - Phụ kiên ống : mặt bích

{{----}}