Thép ống đúc phi 355.6 DN 350, thép ống hàn phi 355.6 DN 350,

Thương lượng
Nội dung
Quy Cách Danh Nghĩa Độ Dày Chiều Dài Xuất xứ
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 6.35mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 7.92mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 9.53mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 11.1mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 12.7mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 15.1mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 19.1mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 23.8mm 6000-12000mm Trung Quốc
Thép ống đúc phi 355 Thép ống DN 350 27.8mm 6000-12000mm Trung Q
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácbuôn bán thép ống cung cấp thép ống cung cấp sắt thép

{{----}}