Thép ống đúc đường kính 426,560,660

27.000
Nội dung
Thép ống đúc đường kính 426,560,660.ống thép đúc đường kính 426,560,660.thép ống đường kính 426,560,660.ống thép đường kính 426,560,660.thép ống nhập khẩu đường kính 426,560,660.ống thép nhập khẩu đường kính 426
,560,660.ống thép hàn đường kính 426,560,660.thép ống hàn đường kính 426,560,660.thép ống dung cho cơ khí đường kính 426,560,660.thép ống dung cho lò hơi đường kính 426,560,660.

thép ống đúc , thep ong duc, thép ống hàn, thep ong han , thép ống các loại, thep ong
OD
(mm) (dày) WT
(mm) (dài)L
(m) QUALITY
17.3 2.3-3.2 6.0-12.0
21.7 2.8-5.0 6.0-12.0
27.2 3.0-6.0 6.0-12.0
34.0 3.0-3.5-4.0-6,0 6.0-12.0
38.0 3.0-6.0-11 6.0-12.0
42.0 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0
48.0 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0
51.0 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0
60.3 3.0-3.5-4.0-12 6.0-12.0
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0-12.7 6.0-12.0
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-12.7 6.0-12.0
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácThép ống đúc đường kính 426560660.ống thép đúc đường kính 426

{{----}}