Thép cuộn sơn, thép cuộn baby coil, thép cuộn SQC

Thương lượng
Nội dung
Dưới đây là quy cách, sản lượng, tiêu chuẩn. - Qúy Khách xin vui lòng tham khảo. ( Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn miến phí: 0937682789).

"KÍCH THƯỚC Size(mm)"
3.70x1,362xC
2.75x1,250xC
3.20x1,230xC
2.00x1,350xC
2.00x1,350xC
3.20x1,224xC
3.20x1,230xC
1.20x1,219xC
2.00x930xC
2.00x1,250xC
2.00x1,250xC
2.00x1,230xC
2.30x1,219xC
2.00x1,225xC
3.20x1,250xC
2.00x925xC
2.00x925xC
2.00x925xC
2.00x925xC
2.00x925xC
2.00x925xC
2.00x925xC
2.00x1,080xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x1,214xC
2.00x920xC
3.20x1,260xC
3.20x1,260xC
3.20x1,260xC
3.20x1,260xC
3.20x1,260xC
2.80x1,085xC
2.00x1,140xC
2.00x1,225xC
2.00x1,250xC
2.00x1,250xC
3.30x1,400xC
3.20x1,545xC
2.00x1,050xC
2.00x1,050xC
2.00x1,050xC
1.90x1,167xC
3.80x1,260xC
3.80x1,260xC
3.80x1,230xC
3.20x1,522xC
2.75x1,250xC
2.00x1,210xC
2.00x1,210xC
2.00x1,210xC
2.00x1,210xC
2.00x1,195xC
2.00x1,200xC
2.00x1,219xC
2.00x1,233
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthép cuộn baby coil thép cuộn sqc

{{----}}