Thang nhôm Hàn Quốc JALS-53

14.500.000
Nội dung
Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-53

Chiều cao A1 : 3,720 m

Chiều cao A2 : 7,110 m

Không dùng được chữ I

Sô bậc rút gọn : 13 bậc

Số bậc kéo dài : 25 bậc
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthang nhôm thang rút thang nhôm rút gọn

{{----}}