Than hoạt tính Jacobi lọc nước tinh khiết

68.000
Nội dung
Ứng dụng phổ biến của than hoạt tính
Khử màu, mùi, các kim loại nặng, thuốc trừ sâu, các hợp chất hữu cơ.
Lọc sạch các kim loại nặng hòa tan trong nước.
Lọc sạch triệt để chất hữu cơ hòa tan, khử mùi và vị, đặc biệt nước thải công nghiệp chứa các phân tử hữu cơ độc hại hoặc các phân tử có độ bền vững bề mặt cao ngăn cản các quá trình xử lý sinh học, cho nên việc xử lý nước thải trở nên dễ dàng hơn.
Nước đi qua Than hoạt tính phần lớn là các phân tử hữu cơ hòa tan được lưu giữ lại trên bề mặt. Ngoài ra trong quá trình lọc Than hoạt tính chứa và nuôi dưỡng các loại vi khuẩn có khả năng phân hủy các chất hữu cơ dính bám để tạo ra bề mặt tự do, cho phép giữ lại các phân tử hữu cơ mới.
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácThan hoạt tính Jacobi. than hoạt tính lọc nước tinh khiết than hoạt tính khử mùi màu

{{----}}