Than hoạt tính háp thu độc tố trong nước sinh hoạt

20.000
Nội dung
Cấu tạo và công dụng xử lý của các loại than hoạt tính
Loại 4:
- Cấu tạo từ bùn ép. Nung tại nhiệt độ cao. Độ hấp phụ < 50
- Thường sử dụng cho các bể lọc nước thải. Hoặc các loại nước mà không sử dụng cho sinh hoạt.
Loại 3:
- Cấu tạo từ bụi gáo dừa ép lại thành viên. Nung tại nhiệt độ cao. Độ hấp phụ < 250
- Thường sử dụng cho các bể lọc nước cấp. Xử lý nước giếng khoan (loại bỏ sắt).
Loại 2:
- Là than hoạt tính gáo dừa, nguyên liệu sử dụng là gáo dừa. Nung tại nhiệt độ cao, sử dụng lò nung dạng lò quay. Độ hấp phụ < 850
- Thường sử dụng cho các bể lọc nước cấp. Xử lý nước máy, nước giếng khoan, nước sông, nước hồ, nước giếng khơi. Lọc và Loại bỏ Sắt, Sắt hữu cơ.
Loại 1:
- Là than hoạt tính gáo dừa, nguyên liệu sử dụng là gáo dừa. Nung tại nhiệt độ cao, sử dụng lò nung dạng lò quay. Độ hấp phụ < 1050
- Thường sử dụng cho các nguồn nước khó xử lý. Xử lý nước máy, nước giếng khoan, nước sông, nước hồ, nước giếng khơi. Lọc và Loại bỏ Sắt, Sắt hữu cơ.
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthan gáo dừa than hoạt tính than lọc khí

{{----}}