Thép vuông 150x150x10, 150x150x6,100x100x10,120x120x4

Thương lượng
Nội dung
THÉP HỘP NHẬP KHẨU
Thép hộp vuông
20x 20
30x30
40x40
50x50
60x60
75x75
80x80
90x90
100 x 100 x 4ly , 6ly, 8ly, 10ly x 6m
125 x 125 x 4ly , 6ly, 8ly, 10ly x 6m
150 x 150 x 4ly , 6ly, 8ly, 10ly x 6m
200 x 200 x 6ly, 8ly, 10ly x 6m
250x250
300x300

Thép hộp chữ nhật
75x150 x3ly
75x150 x 3.2ly

125 x75 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150 x75 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150 x100 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
75x125 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
200 x100x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
200x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

250x150x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

300x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
300x200 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
300x250 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

350x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
350x200 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

Hotline: 0916.825.133
Điện thoại: 0650 3777 951 - Fax: 06503 777950
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT
Đ/C: Số1/C6, KP3, TX Thuận An, Bình Dương
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácThép vuông 150x150x10 150x150x6100x100x10

{{----}}