Nhận pha sơn màu Ral quốc tế (locnamviet)

Thương lượng
Nội dung
Nhận pha sơn màu Ral 1000 Green beige ; Nâu Ral 1001 Beige ; Nâu Ral 1002 Sand yellow ; Vàng Ral 1003 Signal yellow ; Vàng Ral 1004 Golden yellow ; Vàng Ral 1005 Honey yellow ; Vàng Ral 1006 Maize yellow ; Vàng Ral 1007 Daffodil yellow ; Nâu Ral 1011 Brown beige ; Vàng Ral 1012 Lemon yellow ; Trắng Ral 1013 Oyster white ; Nâu Ral 1014 Ivory ; Kem Ral 1015 Light Ivory ; Vàng Ral 1016 Sulfur yellow ; Cam Ral 1017 Saffron yellow ; Vàng Ral 1018 Zinc yellow ; Nâu Ral 1019 Grey beige ; Ral 1020 Olive yellow ; Vàng Ral 1021 Colza yellow ; Vàng Ral 1023 Traffic yellow ; Vàng Ral 1024 Ochre yellow ; Vàng Ral 1026 Luminous yellow ; Vàng Ral 1027 Curry ; Vàng Ral 1028 Melon yellow ; Vàng Ral 1032 Broom yellow ; Vàng Ral 1033 Dahlia yellow ; Cam Ral 1034 Pastel yellow ; Xám Ral 1035 Pearl beige ; Xám Ral 1036 Pearl gold ; Vàng Ral 1037 Sun yellow ; Cam Ral 2000 Yellow orange ; Đỏ Ral 2001 Red orange ; Đỏ Ral 2002 Vermilion ; Cam Ral 2003 Pastel orange ; Cam Ral 2004 Pure orange ; Cam Ral 2005 Lum
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácNhận pha sơn màu Ral pha son mau ral ral Nhận pha sơn màu Ral 1000 Green beige ; Nâu Ral 1001 Beige ; Nâu Ral 1002 Sand yellow ; Vàng Ral 1003 Signal yellow ; Vàng Ral 1004 Golden yellow ; Vàng Ral 1005 Honey yellow ; Vàng Ral 1006 Maize yellow ; Vàng Ral 1007 Daffodil yellow ; Nâu Ral 1011 Brown beige ; Vàng Ral 1012 Lemon yellow ; Trắng Ral 1013 Oyster white ; Nâu Ral 1014 Ivory ; Kem Ral 1015 Light Ivory ; Vàng Ral 1016 Sulfur yellow ; Cam Ral 1017 Saffron yellow ; Vàng Ral 1018 Zinc yellow ; Nâu Ral 1019 Grey beige ; Ral 1020 Olive yellow ; Vàng Ral 1021 Colza yellow ; Vàng Ral 1023 Traffic yellow ; Vàng Ral 1024 Ochre yellow ; Vàng Ral 1026 Luminous yellow ; Vàng Ral 1027 Curry ; Vàng Ral 1028 Melon yellow ; Vàng Ral 1032 Broom yellow ; Vàng Ral 1033 Dahlia yellow ; Cam Ral 1034 Pastel yellow ; Xám Ral 1035 Pearl beige ; Xám Ral 1036 Pearl gold ; Vàng Ral 1037 Sun yellow ; Cam Ral 2000 Yellow orange ; Đỏ Ral 2001 Red orange ; Đỏ Ral 2002 Vermilion ; Cam Ral 2003 Pastel orange ; Cam Ral 2004 Pure orange ; Cam Ral 2005 Luminous orange ; Cam Ral 2007 Luminous bright orange ; Cam Ral 2008 Bright red orange ; Cam Ral 2009 Traffic orange ; Ral 2010 Signal orange ; Cam Ral 2011 Deep orange ; Cam Ral 2012 Salmon orange ; Nâu Ral 2013 Pearl orange ; Đỏ Ral 3000 Flame red ; Đỏ Ral 3001 Signal red ; Đỏ Ral 3002 Carmine red ; Đỏ Ral 3003 Ruby red ; Nâu Ral 3004 Purple red ; Nâu Ral 3005 Wine red ; Nâu Ral 3007 Black red ; Nâu Ral 3009 Oxide red ; Đỏ Ral 3011 Brown red ; Hồng Ral 3012 Beige red ; Đỏ Ral 3013 Tamato red ; Hồng Ral 3014 Antique pink ; Hồng Ral 3015 Light pink ; Đỏ Ral 3016 Coral red ; Hồng Ral 3017 Rase ; Hồng Ral 3018 Strawberry red ; Đỏ Ral 3020 Traffic red ; Cam Ral 3022 Salmon pink ; Đỏ Ral 3024 Luminous red ; Đỏ Ral 3026 Luminous bright red ; Hồng Ral 3027 Raspberry red ; Đỏ Ral 3028 Pure red ; Hồng Ral 3031 Orient red ; Tím Ral 3032 Pearl ruby red ; Hồng Ral 3033 Pearl pink ; Tím Ral 4001 Red lilac ; Nâu Ral 4002 Red violet ; Hồng Ral 4003 Heather violet ; Tím Ral 4004 Claret violet ; Tím Ral 4005 Blue lilac ; Tím Ral 4006 Traffic purple ; Tím Ral 4007 Purple violet ; Tím Ral 4008 Signal violet ; Tím Ral 4009 Pastel violet ; Hồng Ral 4010 Telemagenta ; Tím Ral 4011 Pearl violet ; Tím Ral 4012 Pearl blackberry ; Xanh Ral 5000 Violet blue ; Xanh Ral 5001 Green blue ; Xanh Ral 5002 Ultramarine blue ; Xanh Ral 5003 Sapphire blue ; Đen Ral 5004 Black blue ; Xanh Ral 5005 Signal blue ; Xanh Ral 5007 Brillant blue ; Xám Ral 5008 Grey blue ; Xanh Ral 5009 Azure blue ; Xanh Ral 5010 Gentian blue ; Đen Ral 5011 Steel blue ; Xanh Ral 5012 Light blue; Xanh Ral 5013 Cobalt blue ; Xám Ral 5014 Pigeon blue ; Xanh Ral 5015 Sky blue ; Xanh Ral 5017 Traffic blue ; Xanh Ral 5018 Turquoise blue ; Xanh Ral 5019 Capri blue ; Xanh Ral 5020 Ocean blue ; Xanh Ral 5021 Water blue ; Xanh Ral 5022 Night blue ; Tím Ral 5023 Distant blue ; Xanh Ral 5024 Pastel blue ; Xanh Ral 5025 Pearl gentian blue ; Xanh Ral 5026 Pearl night blue ; Xanh Ral 6000 Patina green ; Xanh Ral 6001 Emerald green ; Xanh Ral 6002 Leaf green ; Rêu Ral 6003 Olive green ; Xanh Ral 6004 Blue green ; Xanh Ral 6005 Moss green ; Nâu Ral 6006 Grey olive ; Nâu Ral 6007 Bottle green ; Nâu Ral 6008 Brown green ; Xanh Ral 6009 Fir green ; Xanh Ral 6010 Grass green ; Xanh Ral 6011 Reseda green ; Xanh Ral 6012 Black green ; Xám Ral 6013 Reed green ; Nâu Ral 6014 Yellow olive ; Đen Ral 6015 Black olive ; Xanh Ral 6016 Turquoise green ; Xanh Ral 6017 May green ; Ral 6018 Yellow green ; Xanh Ral 6019 Pastel green ; Xanh Ral 6020 Chorme green ; Xanh Ral 6021 Pale green ; Nâu Ral 6022 Olive drab ; Xanh Ral 6024 Traffic green ; Xanh Ral 6025 Fern green ; Xanh Ral 6026 Opal green ; Xanh Ral 6027 Light green ; Xanh Ral 6028 Pine green ; Xanh Ral 6029 Mint green ; Xanh Ral 6032 Signal green ; Xanh Ral 6033 Mint turquoise ; Xanh Ral 6034 Pastel turquoise ; Xanh Ral 6035 Pearl green ; Xám Ral 6036 Pearl opal green ; Xanh Ral 6037 Pure green ; Ral 6038 Luminous green ; Xám Ral 7000 Squirrel grey ; Xám Ral 7001 Silver grey ; Nâu Ral 7002 Olive grey ; Nâu Ral 7003 Moss grey ; Xám Ral 7004 Signal grey ; Xám Ral 7005 Mouse grey ; Nâu Ral 7006 Beige grey ; Nâu Ral 7008 Khaki grey ; Xám Ral 7009 Green grey ; Xám Ral 7010 Tarpaulin grey ; Xám Ral 7011 Iron ; Xám Ral 7012 Basalt grey ; Nâu Ral 7013 Brown grey ; Xám Ral 7015 Slate grey ; Đen Ral 7016 Anthracite grey ; Đen Ral 7021 Black grey ; Nâu Ral 7022 Umbra ; Xám Ral 7023 Concrete grey ; Xám Ral 7024 Graphite grey ; Đen Ral 7026 Granite grey ; Xám Ral 7030 Stone grey ; Xám Ral 7031 Blue grey ; Xám Ral 7032 Pebble grey ; Xám Ral 7033 Cement grey ; Nâu Ral 7034 Yellow grey ; Xám Ral 7035 Light grey ; Xám Ral 7036 Platinum grey ; Xám Ral 7037 Dusty grey ; Xám Ral 7038 Agate grey ; Xám Ral 7039 Quartz grey ; Xám Ral 7040 Window grey www.locnamviet.com www.vatlieucongtrinh.com Hp:0938271379

{{----}}