Giám đốc tài chính sẽ Setup tài chính và tối ưu thuế như thế nào?

5.600.000
Nội dung
Khóa học Setup tài chính và tối ưu thuế online trên giamdoc.net giúp doanh nghiệp
Thiết lập, tổ chức, vận hành bộ máy quản tài chính danh nghiệp bài bản, xuyên suốt từ: hoạch định nguồn vốn; tài chính & kế toán quản trị; tổ chức công tác kế toán; chương trình giảm phí hàng năm; công tác kê khai quyết toán thuế tối ưu, đúng luật...
Kiến thức & bộ học liệu hoàn chỉnh giúp học viên hiểu toàn diện về nguồn vốn, tài chính công ty, quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát dòng tiền & công nợ chủ động. Học một lần đề hiểu bản chất từ đó có chuyên môn tài chính, hỗ trợ điều hành hiệu quả
Học viên được cung cấp & hướng dẫn triển khai ứng dụng form mẫu, tài liệu, quy chuẩn hồ sơ hoàn chỉnh như: Bộ ứng dụng kế hoạch tài chính & dòng tiền; Chính sách tín dụng & kịch bản thu hồi nợ; Kiểm soát chi phí; chương trình giảm phí hàng năm...
Đối tượng học viên: các CEO, CFO start up vận hành doanh nghiệp muốn có cái nhìn tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối táclập kế hoạch kinh doanh quản trị dòng tiền kiểm soát hiệu quả

{{----}}