Đồng hồ đo chênh lệch áp suất Series 2000 - Đại lý Dwyer Việt Nam

Thương lượng
Nội dung
Đồng hồ đo chênh lệch áp suất Series 2000 - Magnehelic different pressure gauge 2000 series Dwyer - Đại lý hãng Dwyer tại Việt Nam - Nhà phân phối thiết bị hãng Dwyer tại Việt Nam

Model Description
2000-0 Differential pressure gage, range 0-0.50" w.c., minor divisions .01, calibrated for vertical scale position.
2000-00 Differential pressure gage, range 0-0.25" w.c., minor divisions .005, calibrated for vertical scale position.
2000-00N Differential pressure gage, range .05-0-.2" w.c., minor divisions .005, calibrated for vertical scale position.
2001 Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., minor divisions .02.
2002 Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., minor divisions .05.
2003 Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., minor divisions .10.
2004 Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c., minor divisions .10.
2005 Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., minor divisions .10.
2006 Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c., minor divisions .
Thông tin người dùng
  • sale09
  • 05-03-2018
  • số 1, đường số 27, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

TagsDịch vụTìm đối tácĐồng hồ chênh áp series 2000 Dwyer Đại lý Dwyer tại Việt Nam

{{----}}