Cung ứng nhân lực chuyên nghiệp toàn quốc

Thương lượng
Nội dung
Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Cung ứng Nhân Lực Và Thương Mại Kiến Nghiệp với lĩnh vực hoạt động chính là: Tư vấn, tuyển dụng các vị trí nhân sự cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động hoặc các doanh nghiệp sử dụng lao động không mang tính thường xuyên, các doanh nghiệp mới hoạt động mà lực lượng lao động tuyển dụng chưa đủ là một lợi thế cạnh tranh để chuyển chi phí nhân công vốn được xem là định phí, thành biến phí có hóa đơn.
Triết Lý Kinh Doanh: Là công ty cung ứng dịch vụ về nguồn nhân lực, Kiến Nghiệp sẽ:
Đối với đối tác:
- Mang lại sự thoải mái và hiệu quả cho đối tác thông qua việc
- Tìm hiểu, hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của đối tác
- Cung cấp những giải pháp tư vấn, đào tạo nhân sự và hệ thống một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, gia tăng lợi nhuận của đối tác
- Cung cấp nguồn lực phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tác
- Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển với đối tác
- Phát huy tình thân hữu, thân ái, hợp tác và hoà bình giữa
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácCung ứng nhân lực

{{----}}