Chuyển giao quy trình sản xuất sơn nước giá rẻ

80.000.000
Nội dung
Nhận Chuyển giao công thức sản xuất sơn nước từ A đến Z
- Hướng dẫn hộ trợ chi tiết mọi vấn đề, cho ra sản phẩm
đã có kinh nghiệm 10 năm trong ngàng sản xuất sơn nước
- Đăng ký thương hiệu, đăng ký hợp chuẩn, hợp quy, đo lường chất lượng
- nguồn lấy hóa chất làm sơn
- linh kiện máy móc
- thiết bị làm sơn
- thiet ke in thùng sơn
- in catolo
- Hướng dẫn từng bước quy trình
gồm những dòng sau :
sơn kinh tế nội thất
sơn kinh tế ngoại thất
sơn bóng nội thất
sơn bóng ngoại thất
sơn siêu trắng
sơn bóng mờ lau chùi
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối táccông thức sơn nước

{{----}}