Chuyên bán thép ống đúc đen, ống đúc phủ sơn, thép ống đúc

Thương lượng
Nội dung
Chuyên bán thép ống đúc đen,ống đúc phủ sơn,thép ống đúc,ống thép mạ kẽm,ống đúc dẫn dầu,thép ống dẫn khí,thép ống chịu áp lực ,ống đúc lò hơi
Thép ống đúc 27 x 3,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc 34 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc42x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc48 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc51 x 3 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc60 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc63 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc73x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc76 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc90 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc114 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc127 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc 140 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc168 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc219 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc273 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc355 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc406 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácChuyên bán thép ống đúc đenống đúc phủ sơnthép ống đúc

{{----}}