Cảm biến đo mức chất rắn VEGAVIB 61, Vega tại Việt Nam

Thương lượng
Nội dung
Level Detection In Solids - Vibration VEGAVIB 55, VEGAVIB 61, VEGAVIB 63, VEGAVIB 65, VEGAVIB 67
Cảm biến đo mức chất rắn VEGAVIB 61, Nhà phân phối Vega tại Việt Nam
Model: VB61.XXAGDTKMX
No millimeter 240 mm available
Electronics: Transitor (NPN/ PNP) 10 ...55 V DC
Order Code Đại lý
VB61.XXAGDTKMX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
CAP62.GXAGSRAM Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
SN62.XXAGHANAX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
WE62.XXHQFRKMX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
PS67.XXBFKBDMXX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
VB63.XXAGCRKJX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
VB63.XXAGCRKJX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
CP62.GXAGDRANX Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
EL1.X1VTM Vega việt nam, Đại lý phân phối Cảm biến Vega tại Việt Nam
Thông tin người dùng
  • sale09
  • 05-03-2018
  • số 1, đường số 27, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

TagsDịch vụTìm đối tácCảm biến đo mức chất rắn VEGAVIB 61 Nhà phân phối Vega tại Việt Nam

{{----}}