Buồng phun sơn màng nước

37.000.000
Nội dung
Buồng phun sơn màng nước của TDIN Công nghiệp Thái Dương được ứng dụng rộng rãi tại Viêt nam.
Kích thước: 3,3m/ 2,2m/ 4,4m/5,5m
Sử dụng cho: 1 người phun, 2 người phun
Sơn đồ gỗ nội thất
Sơn sản phẩm khác
CHẤT LƯỢNG BUỒNG PHUN SƠN MÀNG NƯỚC đã được khẳng định
1000++ buồng phun sơn màng nước đã được khách hàng sử dụng
Buồng sơn được tiêu chuẩn hóa, thay thế và bảo trì linh kiện dễ dàng
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácbuồng phun sơn màng nước

{{----}}