Thép ống đuc chịu áp lực dn50 ,dn65,dn80,dn100,dn150

23.000
Nội dung
thép ống đuc chịu áp lực dn50 ,dn65,dn80,dn100,dn150,dn125.ống thép đúc dn50,dn100,dn65,dn125,dn150,dn100
thép ống dn50,dn90,dn100.ống thép đúc dn90,dn80.ống thép hàn dn90,thép ống hàn mạ kẽm dn90.thép ống hàn nhúng kẽm phi 101,dn90
Thép ống 32mm x 3.6mm x 6m – 8m
Thép ống dn50mm x 5.5mm x 6m – 8m
Thép ống dn50mm x 7mm x 6m – 8m
Thép ống dn400mm x 15mm x 5.5mm – 9m
Thép ống dn500mm x 9.53mm x 9m
Thép ống dn600mm x 12.7mm x 5.9m – 10,5m
Thép ống dn45mm x 4mm x 12m

ống kẽm dn40mm x 5mm x 5,5m – 6m
ống kẽm dn80mm x 5.5mm x 6m – 8m
ống kẽm dn300mm x 9mm x 5.5m – 8m
ống kẽm dn500mm x 9mm x 6m – 11m
ống kẽm dn83mm x 6mm x 5.4m – 9m
ống kẽm dn216mm x 6,5mm x 6m
ống kẽm dn300mm x 12mm x 5.3m – 11m
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthép ống đuc chịu áp lực dn50 dn65dn80

{{----}}