Báo giá thép ống đúc phi 76,ống thép hàn phi 76 tại Bình Dương

Thương lượng
Nội dung
**DN 65*Báo giá thép ống đúc phi 76,ống thép hàn phi 76 tại bình dương
Sắt ống đúc đen phi 76 x 5.16 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 76 x 7.01 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 76 x 9.0 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 76 x 10 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 76 x 14 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 76 x 20 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 80 x 5.0 x 6000mm
Sắt ống đúc đen phi 70 x 5.0 x 6000mm
Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng …
Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácBáo giá thép ống đúc phi 76ống thép hàn phi 76

{{----}}