Tư vấn cấp phép, xuất bản - Nhà xuất bản Thuận Hóa

1.000.000
Nội dung
Ngày 18 tháng 02 năm 1981, Nhà xuất bản Thuận Hóa (NXB Bình Trị Thiên), cơ quan chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ Tỉnh được phép ra đời. Nhà xuất bản có nhiệm vụ xuất bản các loại sách và xuất bản phẩm cần thiết như: sách chính trị, lịch sử, văn hóa, văn nghệ, kỹ thuật, thiếu nhi, các loại tranh ảnh văn hóa phẩm v.v... phục vụ nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân. (Xuất bản được 200 tên sách và VHP mỗi năm).
DỊCH VỤ CUNG CẤP:
- Biên tập nội dung, cấp giấy phép xuất bản Sách và các thể loại ấn phẩm khác như: Lịch, tờ rơi, băng dĩa CD, v.v....
- Chế bản nội dung và trình bày minh họa chuyên nghiệp
- Thiết kế bìa sách
- Giám sát quy trình In ấn đảm bảo ấn phẩm đạt chuẩn chất lượng
- Marketing online giới thiệu quảng bá phát hành sách đến với bạn đọc
LIÊN HỆ: Biên tập viên: Phan Lê Hạnh Nhơn - ĐT: 084 777 4910 . Website: www.nxbthuanhoa.bizz.vn
Thông tin người dùng

TagsDịch vụThông báo thành lập công tyin ấn xuất bản sách

{{----}}