Thép hình U200X80: U200X80X7.5X11

Thương lượng

Nội dung

thép hình U,u140, u150, u180,u200, u250, u300, u380,u140
Thép hình U 50 x 32 x 6000mm,
Thép hình U 60 x 36 x 6000mm,
Thép hình U 80 x 39 x 3.7 x 6000mm,
Thép hình U 80 x 41 x 3.56 x 6000mm,
Thép hình U 80 x 36 x 6000mm,
Thép hình U 100 x 42 x 6000mm ,
Thép hình U 100 x 46 x 6m ,
Thép hình U 100 x 48 x 5.3 x 6000mm,
Thép hình U 100*46*4.3*6000mm,
Thép hình U 100*39*3 x 6000mm,
Thép hình U120*48*4 x 6000mm,
Thép hình U 120*50*6m,
Thép hình U 120*56*6m,
Thép hình U140*58*6m,
Thép hình U140*52*4.8 x 6000mm,
Thép hình U160*60*5*6m,
Thép hình U160*56*5.2*12m,
Thép hình U 150*75*5.5*6m,
Thép hình U 150*75*6,5*12m,
Thép hình U 150*75*6,5*12m,
Thép hình U 180*64*5.3*12m,
Thép hình U 200*73*8.5 x 6000mm,
Thép hình U 200*75*8.5*12m,
Thép hình U200*80*7.5*12m,
Thép hình U 250*76*6.5 x 6000mm,
Thép hình U 250*90*9*13*12m,
Thép hình U 300*82*7*12m,
Thép hình U 300*90*9*12m,
Thép hình U 380*100*10.5*16*12m
U400 x100 x10.5x12m


Đường kính (O.D): Ø 21, Ø 27, Ø 34, Ø 42, Ø 49, Ø 60,Ø 76, Ø 90, Ø 114, Ø
Thông tin người dùng

TagsDịch vụDịch vụ gia đìnhThép hình U200X80: U200X80X7.5X11

{{----}}