Thép tấm a516 gr70, thép tấm chịu nhiệt lạnh, giá thép a516 tháng 12

Thương lượng
Nội dung
Quy Cách  thép tấm asme sa516 Gr.70
Thép tấm a516 dày 4 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 5 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 6 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 6 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 6 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 8 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 8 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 8 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 10 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 10 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 10 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 12 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 12 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 12 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 14 x 1500 x 6000mm
Thép tấm a516 dày 14 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 14 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 16 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 16 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 18 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 18 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 20 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 20 X 2010 X 12000mm
Thép tấm a516 dày 22 x 2000 x 12000mm
Thép tấm a516 dày 22 X 2010 X 12000mm
LIÊN HỆ: 0907315999
Thông tin người dùng

TagsDịch vụĐấu thầuthép tấm a516 gr70 thép tấm a516

{{----}}