Tuyển dụng kế toán tổng hợp

13.000.000
Thông tin chi tiết
Trình độ ngoại ngữ---
Chuyên mônTài chính/Kế toán/Kiểm toán
Trình độ học vấn---
Số năm kinh nghiệm3
Mô tả
Mô tả Công việc:
- Kiểm tra đối chiếu, rà soát các tài khoản ngân hàng công ty với sổ kế toán trên máy, cân đối các tài khoản, các khoảng vay lên lịch để thanh toán các khoản vay đúng hẹn.
- Kiểm tra kỹ các khoản doanh thu từ nhà hàng trước khi chuyển Giám đốc ký duyệt.
- Tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của nhà hàng để đảm bảo vốn được sử dụng hiệu quả.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ từng nhà hàng, dữ liệu chi tiết vốn tổng hợp. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty.
- Lập báo cáo tài chính theo tháng (dự kiến)/ lần đối với báo cáo nội bộ,báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước là 1 năm/ 1 lần( nếu ns ổn định thì sẽ lập 6 tháng / lần và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn với kế toán kho phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các chi nhánh nhà hàng.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Tính lương cho CBNV.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán Tổng hợp (ưu tiên Anh/Chị đã từng làm Nhà hàng hoặc sản xuất).
- Có khả năng lãnh đạo, sắp xếp và quản lý bộ phận
Ưu điểm & Ưu đãi
Chế độ:
- Lương: từ 10 – 13 triệu (theo năng lực)
- Phụ cấp cơm trưa (20.000 đồng/ngày làm việc)
- BHXH theo quy định.
- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 (từ thứ 2 đến thứ 7)
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển dụng

{{----}}