Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel, đầu tưới nhỏ giọt bù áp, dây tưới

Thương lượng
Nội dung
Hướng dẫn nối ống mềm PE với ống PVC trong hệ thống tưới nhỏ giọt
Trong hệ thống thống tưới nhỏ giọt, thường có hệ thống đường ống chính, ống nhánh PVC và các ống PE hoặc ống nhỏ giọt.
Có nhiều người hỏi mình cách đấu nối ống mềm PE, ống nhỏ giọt với ống PVC, mình xin viết hướng dẫn như sau: Ống PE thường được nối với với ống PVC thông qua một thiết bị gọi là khởi thủy (Cút nối ống PE).Dụng cụ cần có: Khoan và mũi khoan.
Ống PVC nên sử dụng ống cỡ 27mm trở lên, vì sau khi khoan lỗ trên ống, ống vẫn đảm bảo độ chắc chắn.
Khởi thủy sử dụng để nối ống mềm với ống PVC
Và tất nhiên không thể thiếu được được ống PVC, ống mềm.
Cách làm:
Bước 1: Xác định vị trí lỗ cần khoan
Bước 2: Dùng mũi khoan tương ứng với cỡ ống để khoan lỗ trên ống PVC
Bước 3: Nhét roăng cao su của khởi thủy vào lỗ
Bước 4: Ấn khởi thủy vào roăng cao su
Bước 5: Nối ống PE với đầu còn lại của khởi thủy.
Đơn giản hơn, bà con không cần sử dụng tới khoan mà sử dụng đầu nối ống PE 16mm ra ren ngoài 21mm để gắn trực tiếp
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhtưới nhỏ giọt

{{----}}