Trần Thị Ngọc Trinh

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 28-08-2018
  • Địa chỉ : Lô C,Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TDM, Bình Dương
  • Số điện thoại liên hệ : 0961901611
  • Email : ngoctrinh56.bdskimoanh@gmail.com